© STESYS 2016 - váš stabilní partner pro vaše projekty
STESYS

O nás

STESYS, s.r.o.

Společnost byla založena v roce 2006 se záměrem vytvořit dynamicky  se rozvíjející

firmu, která se bude úzce specializovat na dvě produktové oblasti trhu. Při výběru

produktů byl brán zřetel na maximální využití dlouholetých znalostí v těchto oborech,

čímž byl dán silný a stabilní základ pro kvalitní a profesionální působení na českém,

ale i evropském trhu. Jednalo se o oblast bezpečnostních systémů a oblast

stavebnictví.

Od roku 2008 do současnosti postupně posilujeme výrobní technologie a tím

docilujeme snížení závislosti v oblasti kooperací a zrychlení výrobní produkce.      

Díky tomu také zkvalitňujeme a rozšiřujeme produkci a služby.

V roce 2013 jsme posílili oblast stavebnictví, ve které dlouhodobě spolupracujeme s

předními leadery v oboru výplní otvorů JANSEN. Začlenili jsme sem také fasádní

systémy z ocelových plechů COR-TEN a v neposlední řadě montované příčky

TRIPLAN.

V roce 2014 jsme začali společně s partnerskou projekční kanceláří pripravovat komplexní řešení modulových staveb pod obchodním názvem

modulPLAN a dále jsme získali certifikaci pro provádění dřevostaveb ze systému Europanel a Dekpanel.

Montované a modulové stavby jsou našim rozvíjejícím oborem, ve kterém připravujeme celou řadu novinek.

Vážení obchodní přátelé,

za poslední dva roky jsme stabilizovali společnost, rozšířili výrobní prostory a výrobní technologie

a posílili naši pozici na trhu v oborech, ve kterých chceme i nadále realizovat kvalitní produkty.

Nasloucháme Vaším požadavkům a vkládáme do výrobků naši práci a um. Chceme se s Vámi i nadále podílet na budoucnosti naší Země a přinášet Vám radost z kvalitního díla.

Váš STESYS

Aleš Stejskal, jednatel
10 let s Vámi
2006-2016
10 let s Vámi
2006-2016